Rådighedsbeløb - Hvad du bør vide

Rådighedsbeløb - Hvad du bør vide

Skrevet af: Tina Rose

Definition af rådighedsbeløb

Et rådighedsbeløb er det beløb, der er tilbage efter at have betalt faste udgifter og regninger til boligomkostninger, lån, telefon, bil, forsikringer og lign. i en husstand. Beløbet et det, du har at leve for og kan bruges på mad og personlige udgifter. Rådighedsbeløbet varierer alt afhængigt af indkomstniveau, gæld og individuelle forhold.
Et rådighedsbeløb er afgørende for hvor meget du kan låne, da det indikerer låntagers evne til at håndtere låneforpligtelser. Långiver ønsker at sikre, at ansøger har tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at tilbagebetale lånet uden at kompromittere deres daglige udgifter. Ved at beregne rådighedsbeløbet kan långiver vurdere låntagers tilbagebetalingskapacitet og risikoprofil. Jo højere rådighedsbeløbet er, desto større sandsynlighed er der for, at låntager kan imødekomme ansøgningen om et lån.

 

Hvad omfatter et rådighedsbeløb?

Der er mange faktorer, der kan påvirke et rådighedsbeløb. Hvis huslejen, forsikringerne eller andre faste udgifter stiger, er der mindre tilbage til rådighed. Det samme gælder med pludselige og uforudsete udgifter, såsom hvis bilen pludselig bryder sammen eller man pludselig mister sit job. Det vigtigste er, at kunne dække de faste udgifter, og her spiller livsstil og individuelle behov en rolle. Nogle har specifikke behov, såsom uddannelse, børnepasning eller dyre fritidsinteresser, der påvirker rådighedsbeløbet. Det er vigtigt at finde en balance mellem at opfylde personlige behov og opretholde økonomisk stabilitet.

 

Hvordan beregnes et rådighedsbeløb?

Rådighedsbeløbet er det beløb, man har til rådighed efter at have betalt alle sine faste udgifter. Banker beregner altid dit rådighedsbeløb, når de vurderer dine økonomiske evner til at låne penge. Ved beregningen af rådighedsbeløbet tager bankerne hensyn til alle dine faste udgifter som de sætter op imod dine indtægtsforhold. De tager altså din netto indtægt og fratrækker alle dine faste udgifter hver måned til f.eks. bolig, bil, lån, forsikringer, telefon, internet, fagforening, børnepasning m.v.

Rådighedsbeløb for en familie på fire

Rådighedsbeløbet for en familie på fire afhænger af den samlede husstandsindkomst og de samlede udgifter. Det anbefales normalt, at en familie ikke bruger mere end 30-40% af deres samlede indkomst på boligomkostninger, herunder husleje eller boliglån. Gennemsnitlige udgiftsposter for en familie på fire kan variere, men typisk omfatter de ting som dagligvarer, børnetøj og -sko, børnepasning eller skoleomkostninger, forsikringer og eventuelle lån. Det er også vigtigt at overveje børn og deres specifikke behov såsom sport- og fritidsaktiviteter, helbred og eventuelle ekstraudgifter.
At udarbejde et realistisk budget, hvor familien identificerer deres faste udgifter og prioriterer deres behov kan være en stor hjælp. Man kan overveje at begrænse ikke-essentielle udgifter og se efter muligheder for at spare penge eller øge indkomsten. Det er også en god idé at have en opsparing til uforudsete udgifter.

Rådighedsbeløb for to voksne

Når det kommer til rådighedsbeløb for to voksne uden børn, er der visse overvejelser, der adskiller sig fra familier med børn. Par uden børn har typisk færre økonomiske forpligtelser og udgifter. De økonomiske ansvarsområder kan variere, men begge parter kan bidrage til fællesudgifterne og have individuelle udgifter som personlige fornøjelser eller hobbyer. Forskellen mellem rådighedsbeløb for par uden børn og familier ligger i det lavere antal udgifter relateret til børnenes behov.

 

Hvilket rådighedsbeløb anbefales?

Generelt anbefaler banker og økonomiske rådgivere, at man stræber efter at have et rådighedsbeløb, der er tilstrækkeligt til at dække nødvendige udgifter og samtidig have plads til en opsparing til uforudsete udgifter. Rådighedsbeløb jfr. takster for gældssanering for 2022 er sat til, at enlige bør have kr. 6.800,00, et par bør have kr. 11.530,00 og hertil kommer et tillæg pr. barn.

 

Hvilket rådighedsbeløb skal man have?

Det passende rådighedsbeløb varierer afhængigt af individuelle behov og prioriteringer. Det er vigtigt at evaluere faste udgifter, variable udgifter og økonomiske mål for at bestemme det rette beløb. Ved låneansøgninger er det vigtigt at have tilstrækkeligt rådighedsbeløb til at dække afdrag og undgå økonomisk usikkerhed. Økonomisk stabilitet opnås bedst ved at sikre en balance mellem indtægter og udgifter og have en opsparing til uforudsete udgifter.

 

Konklusion

Rådighedsbeløb spiller en afgørende rolle i vores økonomiske velbefindende. Det repræsenterer den mængde penge, vi har til rådighed efter at have dækket vores faste udgifter. Rådighedsbeløb varierer fra person til person på grund af individuelle behov og prioriteringer. Det er vigtigt at tage hensyn til faste udgifter, variable udgifter og økonomiske mål for at bestemme det passende beløb. At opretholde en sund økonomisk balance er afgørende for at undgå økonomisk usikkerhed. Ved at planlægge og prioritere faste udgifter kan man sikre sig, at have et stort nok rådighedsbeløb til at opfylde de økonomiske behov og derudover også skabe plads til en opsparing.

Er du interesseret i at vide mere? Læs også vores blogindindlæg om: