Krypteret upload af ID

Til brug for upload af legitimationsoplysninger jfr. hvidvaskloven.