Ejerpantebrev

Hvad er et ejerpantebrev?

Ejerpantebreve bruges til at stille sikkerhed for et lån. Et ejerpantebrev tinglyses i f.eks. fast ejendom, bil, andelsbolig eller andet. Ejeren af f.eks. den faste ejendom står som både debitor og kreditor (Låntager og långiver) på ejerpantebrevet, og har med ejerpantebrevet reserveret denne sikkerhed i f.eks. ejendommen til at kunne stille sikkerhed for et lån hos en långiver f.eks. et pengeinstitut. Långiver får tinglyst underpant i ejerpantebrevet, hvormed der ikke kan ske ændringer med ejerpantebrevet medmindre underpanthaver giver sin accept.

Når man stiller sikkerhed i et aktivt som f.eks. fast ejendom, vil man oftest kunne opnå bedre vilkår på det lån man søger om. Det skyldes at långiver via underpantet i ejerpantebrevet har sikret at få lånet indfriet ved et salg af aktivet, forudsat at salgsprisen er stor nok til at dække lånets restgæld.  Herudover har långiver også ret til at få solgt aktivet på tvangsauktion, hvis ikke man betaler rettidigt. Provenuet fra salget vil, pga. underpantet i ejerpantebrevet, blive udbetalt til långiver som hermed får hele eller dele af lånet indfriet alt efter om salgsprisen fratrukket diverse omkostninger kan dække restgælden på lånet.

Et ejerpantebrev skal stemples med 1,45% af hovedstolen + retsafgift kr. 1.825,00, der går til staten. Tinglysning af underpant i et ejerpantebrev koster tillige kr. 1.825,00 i retsafgift.

Hvad kan man bruge et ejerpantebrev til?

Et ejerpantebrev kan benyttes som sikkerhedsstillelse for et lån. Ejerpantebrev ved huskøb tinglyses som udgangspunkt af banken ved en standard realkredit/bankfinansiering. Et ejerpantebrev i hus kan også benyttes som sikkerhedsstillelse ved en senere friværdisbelåning.

Et ejerpantebrev kan ved salg eventuelt overtages af den nye køber om ønsket, men i mange tilfælde vil det blive omdannet til et afgifspantebrev.

Ansøg om ejerpantebrev