Til ejendomsmæglere

Har du været nødsaget til at opgive en handel fordi banker og kreditforeninger har sagt nej ?

At køber har fået nej i banken, er ikke altid ensbetydende med at der ikke kan findes en finansiering !

Vi kan tilbyde finansiering af mange af de ejendomme som bankerne takker nej til grundet beliggenhed, pris eller købernes økonomi og det gælder også i udkants Danmark.

Jysk Ejendomskreditselskab A/S har specialiseret sig i långivning mod pant i fast ejendom i over 25 år og er reguleret af Finanstilsynet, ligesom vi er medlem af Dansk Pantebrevsforening. Køber vil derfor altid blive mødt af et velkvalificeret personale.

Der vil blive udstedt et privat pantebrev, og der kan vælges mellem fast og variabel rente. Den faste rente ligger p.t. fra 7,00% p.a. og den variabel rente ligger p.t. fra ca. 5,4% p.a. Løbetid op til 25 år. Renten og kursen afhænger af ejendoms-typen, beliggenheden og købernes økonomi.

Til brug for en behandling af sagen og udstedelse af et evt. lånetilbud skal vi blot anmode om en udskrift af den seneste skattemappe (kan hentes på SKATS hjemmeside, når man er logget ind med NEM ID) samt dokumentation for indtæg-ten i form af de sidste 2 lønsedler eller lign. Derudover en salgsopstilling på den ejendom, som der ønskes et finansie-ringstilbud på. Vi bestræber os på, at vende tilbage indenfor 1 døgn. Det er en forudsætning, at der ikke ses betalings-anmærkninger så som RKI registreringer eller inkassogæld.

Vi kan kontaktes på tlf. 70 88 33 88 eller via mail:mail@jyskejendomskredit.dk, og vi står meget gerne til rådighed, såfremt der er spørgsmål, eller der ønskes et møde.