Sælgerpantebrev

Hvad er et sælgerpantebrev?

Et sælgerpantebrev er en finansieringsmulighed ved køb af fast ejendom. Det etableres ved, at køber af en ejendom i stedet for at betale købesummen kontant (helt eller delvist) med et lån fra f.eks. bank og realkreditinstitut, erklærer at skylde pengene til sælger. Sælger får som sikkerhed for lånet pant i ejendommen. Sælgerpantebrevet tinglyses på ejendommen for at sikre sælgers panteret i boligen.

Sælgerpantebreve finder typisk anvendelse i bolighandler hvor køber ikke kan blive kreditgodkendt til den fulde finansiering fra andre boliglånsudbydere, og hermed har brug for at låne en andel af købesummen af sælger. I denne situation kan sælger acceptere at finansiere en del af købesummen, hvilket betyder at boligkøber nu kan nøjes med et mindre boliglån.

Bliver køber og sælger enige om en sælgerfinansiering er den rigtige løsning, for at nå i mål med bolighandlen, skal de forskellige vilkår fastsættes. Køber og sælger skal blive enige om rente, løbetid, udbetalingskurs, indfrielseskurs m.m.

Køber og sælger kan tage udgangspunkt i markedsvilkårene for tilsvarende pantebrevslån på det private pantebrevsmarked. Markedsvilkårene kan man indhente ved at kontakte en eller flere aktører i pantebrevsmarkedet.
Selvom man typiske vil tage udgangspunkt i markedsvilkårene, er der ingen faste regler for lånevilkårene på et sælgerpantebrev, hvorfor disse vil være en forhandling mellem køber og sælger. Et sælgerpantebrev skal stemples med 1,45% af hovedstolen + retsafgift kr. 1.825,00, der går til staten.