Lånebetingelser

Ejendomstyper:
Vi tilbyder lån med pant i enfamilieshuse, ejerlejligheder, sommerhuse, fritidshuse, andelsboliger og mindre erhvervsejendomme.

Renten:
Renten afhænger af ejendomstypen, pantets placering i ejendommen og din økonomi. Den faste rente ligger p.t. fra 6,75% p.a. og den variable rente ligger p.t. fra 5,25% p.a.

Løbetid:
Løbetiden er op til 25 år.

Afvikling:
Pantebrevet afvikles som udgangspunkt med månedlige ydelser, der forfalder til betaling hver den 1. i måneden med seneste rettidige betaling den 8. i måneden.

Indfrielse før tid:
Pantebrevet kan som udgangspunkt indfries med 3 måneders varsel til en termin som udgangspunkt til kurs 103,00 eller kurs 105,00.

Udbetalingskurs:
Udbetalingskursen afhænger af ejendomstypen, pantets placering i ejendommen og din økonomi men ligger som udgangspunkt mellem kurs 96,00 og 98,00.

 

Øvrige omkostninger:
Der fratrækkes som udgangspunkt et mindre ekspeditionsgebyr.

Derudover skal der betales en tinglysningsafgift til Staten, der p.t. udgør 1,45% af hovedstolen på lånet (oprundet til nærmeste 100,00) + kr. 1.730,00. Et lån med en hovedstol på kr. 500.000,00 koster således kr. 9.030,00 i stempelomkostninger. Såfremt der kan overføres stempel fra eksisterende pantebreve i ejendommen, kan denne omkostning reduceres væsentligt.

Alle omkostninger vil blive indregnet i lånet.