Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring jft. persondataloven

Undertegnede giver hermed samtykke til at Jysk Ejendomskreditselskab A/S CVR 17888803 må modtage og behandle mine person- og økonomiske oplysninger med henblik på at foretage en kreditvurdering til brug for et lån. Jysk Ejendomskreditselskab A/S vil behandle personoplysninger som navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer, mailadresse, stillingsbetegnelse, antal børn, civilforhold, skatteforhold, indtægtsforhold, økonomi m.m. Jysk Ejendomskreditselskab A/S behandler alene de oplysninger, der er nødvendigt for at kunne foretage en kreditvurdering med henblik på et evt. finansieringstilbud/lånetilbud samt til administration og opkrævning af ydelser på et lån.
Personoplysningerne registreres hos Jysk Ejendomskreditselskab A/S og opbevares så længe, de er relevante. Såfremt der effektueres et lån vil oplysningerne blive gemt i lånets løbetid. Hvis ikke vil oplysningerne blive slettet og makuleret efter max. 6 måneder.


Vi har et tæt samarbejde med Reformlån, der er vores serviceafdeling, hvorfor dine oplysninger kan blive videregivet hertil.


Det kan tillige være nødvendigt at videregive dine oplysninger til vores investor Funder Ådal ApS, SFI Kredit A/S, BP Invest af 1. januar 2002 ApS, Trane Invest A/S, Investeringsselskabet Luxor A/S, Arbejdernes Landsbank, Lendino, Consort A/S, Vexa Ejendomskreditselskab ApS, Ejendomskreditselskabet Simpel Kredit ApS, samt øvrige investorer til brug for en kreditvurdering samt for at opnå et konkret tilbud.

Som registeret hos Jysk Ejendomskreditselskab A/S, har du i henhold til persondataloven altid ret til at gøre indsigelser mod registreringen. Du har også ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Jysk Ejendomskreditselskab A/S har registeret om dig, og hvem der har set dem. Henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til mail@jyskejendomskredit.dk.


Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, hvilket kan ske enten via ansøgningsformularen, ved at sende en mail til mail@jyskejendomskredit.dk eller ringe på tlf. 86815152. Derudover henviser vi til vores politik for persondata, der altid vil være at finde på vores hjemmeside www.jyskejendomskredit.dk.