Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring jft. persondataloven

Undertegnede giver hermed samtykke til at Jysk Ejendomskreditselskab A/S CVR 17888803 må modtage og behandle mine person- og økonomiske oplysninger med henblik på at foretage en kreditvurdering til brug for et lån. Jysk Ejendomskreditselskab A/S vil behandle personoplysninger som navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer, mailadresse, stillingsbetegnelse, antal børn, civilforhold, skatteforhold, indtægtsforhold, økonomi m.m.  Jysk Ejendomskreditselskab A/S behandler alene de oplysninger, der er nødvendigt for at kunne foretage en kreditvurdering med henblik på et evt. finansieringstilbud/lånetilbud samt til administration og opkrævning af ydelser på et lån. Personoplysningerne registreres hos Jysk Ejendomskreditselskab A/S og opbevares så længe, de er relevante. Såfremt der effektueres et lån vil oplysningerne blive gemt i lånets løbetid. Hvis ikke vil oplysningerne blive slettet og makuleret efter max. 6 måneder.

Det kan være nødvendigt at videregive dine oplysninger til Investeringsselskabet Luxor A/S, Arbejdernes Landsbank, Den Jyske Sparekasse, Lendino, Consort A/S samt øvrige investorer til brug for en kreditvurdering samt for at opnå et konkret tilbud.

Som registeret hos Jysk Ejendomskreditselskab A/S, har du i henhold til persondataloven altid ret til at gøre indsigelser mod registreringen. Du har også ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Jysk Ejendomskreditselskab A/S har registeret om dig, og hvem der har set dem. Henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til mail@jyskejendomskredit.dk.

Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, hvilket kan ske enten via ansøgningsformularen, ved at sende en mail til mail@jyskejendomskredit.dk eller ringe på tlf. 86815152. Derudover henviser vi til vores politik for persondata, der altid vil være at finde på vores hjemmeside jyskejendomskredit.dk.